Modernizacja bazy kształcenia praktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

22 marca 2014

Dobra praktyka zarządcza Powiatu zielonogórskiego.