Opracowanie podstawowych założeń polityki społeczno-gospodarczej oraz przestrzennej, jako istotnych elementów zarządzania rozwojem Gminy Brudzew

22 kwietnia 2014

Dobra praktyka zarządcza gminy Brudzew.