Open space w strefie obsługi klienta Wydziału Komunikacji

22 marca 2014

Dobra praktyka zarządcza Powiatu krapkowickiego.