XXVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, 8-9 czerwca 2022 r. - reportaż podsumowujący

20 czerwca 2022