Dobrze napisana uchwała, czyli o zasadach techniki prawodawczej w samorządzie terytorialnym - webinar

11 czerwca 2024