Stan finansowania oświaty w powiatach na koniec 2022 roku - echa z prac Zarządu ZPP

23 grudnia 2022